Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd.
ตัวควบคุมผนังวิดีโอ4K

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ4K

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ4K ที่ใช้ AVCiT IP สามารถส่งวิดีโอ4K ผ่านโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐาน1กิกะบิตและใช้ในห้องควบคุมแบบบูรณาการของ  NOC/EOC/SOC/JOC  โดยมีฟังก์ชันหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งภาพ การควบคุมวิดีโอวอลล์ การรวมระบบกล้องวงจรปิด การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน การประชุมทางวิดีโอภายใน

ติดต่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ปัญหา IP Video Wall Controller สำหรับธุรกิจของคุณ
ข่าวสาร