Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd.
ตัวควบคุมผนังวิดีโอ2K

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ2K

ตัวควบคุมผนังวิดีโอ2K ที่ใช้ AVCiT IP สามารถส่งวิดีโอ FHD ผ่านโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐาน1กิกะบิต มันสามารถรวมกันเป็นตัวควบคุมวิดีโอวอลล์และนำไปใช้ในห้องควบคุมแบบรวมของ NOC/EOC/SOC/JOC โดยมีฟังก์ชันหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งภาพ การควบคุมวิดีโอวอลล์ การรวมระบบกล้องวงจรปิด การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกัน การประชุมทางวิดีโอภายใน


ติดต่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ปัญหา IP Video Wall Controller สำหรับธุรกิจของคุณ
ข่าวสาร